Befesa Silvermet Iskenderun

Organize Sanayi Bölgesi, Noksel Boru Fab. Arkası İskenderun Hatay
(Turkey)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Mernis no : 7-3147-3534-3399-854 

Mail adresi: kvkk.tr@befesa.com

Faks : 0 326 656 24 24